Wykaz organizacji pożytku publicznego

Wykaz bialskich stowarzyszeń uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KRS
1.Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach „WSPÓLNY ŚWIAT”0000275016
2.Bialskopodlaskie stowarzyszenie „AMAZONKI”0000013172
3.Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL”0000006967
4.Stowarzyszenie Rodziców na rzecz pomocy Zespołu Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej „OTWARTE SERCA”0000291381
5.Stowarzyszenie „PRZYJAZNA SZKOŁA BEZ BARIER”0000379428

Organizacje ogólnopolskie, których oddziały terenowe działają na terenie miasta Biała Podlaska, uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

KRS
1.Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Lubelskiego Koło Terenowe w Białej Podlaskiej0000013179
2.Polski Związek Niewidomych Koło w Białej Podlaskiej0000007330
3.Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Powiatowy Związek Drużyn ZHP im. Romana Rogińskiego0000282152
4.Caritas Diecezji Siedleckiej0000223111
5.Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy0000041349
6.Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Białej Podlaskiej0000043188
7.Związek Żołnierzy Wojska Polskiego Koło im. Lotników Podlasia0000141267
8.Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej0000053057
9.Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ Koło nr 430000158391

Promuj akcję 1% i umieść na stronie specjalny baner

Serdecznie zapraszamy do umieszczania na swojej stronie internetowej specjalnego baneru promującego akcję 1% oraz samej idei przekazywania 1% swojego podatku na rzecz organizacji społecznych działających na terenie Białej Podlaskiej. Umieszczenie takiego baneru jest bardzo proste i wymaga jedynie znajomość podstawowych technik obsługi strony internetowej. Jest to niewielki fragment kodu, który umieszcza się w wybranym miejscu na stronie. Bardzo zachęcamy do takiej formy wsparcia akcji 1% dla organizacji społecznych.

© 2014-2018 Urząd Miasta Biała Podlaska, 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3